Výdaje a daně

Výdaje spojené s koupí nemovitosti všeobecně jsou závislé na ceně transakce a běžně dosahují 13-14% kupní ceny.

Daň z převodu majetku

Tato daň se platí u koupě nemovitostí tzv. z druhé ruky a platí se po podpisu kupní smlouvy u notáře. V autonomních oblastech Valencie je pevná sazba daně 10% z kupní ceny.

DPH

Daň z přidané hodnoty se platí v případě koupě novostaveb. V současné době je její výše 10% z ceny.

Honorář notáře

Všichni španělští notáři by měli účtovat stejný honorář za stejnou práci, ovšem je také skutečností, že cena notářsky ověřených dokumentů je závislá na různých faktorech, jako například na hodnotě transakce, počtu zainteresovaných stran, počtu stránek samotného dokumentu, apod. Z tohoto důvodu je velmi složité odhadnout s přesností konečnou cenu. Pro přibližnou orientaci se může pohybovat v rozpětí mezi 800 až 1.500 €.

Registrace do Katastru

Registrace je zpoplatněna. Přibližně se pohybuje od 500 – 650 €.

Znalecký odhad

V určitých situacích je vhodné či nutné nechat vyhotovit znalecký odhad. Například při žádosti hypotéčního úvěru atd. V takovém případě se odhad pohybuje od 300 – 800 € v závislosti na velikosti nemovitosti.

Příklad:

Precio del inmueble / Hodnota nemovitosti: 100.000 €
Impuestos y gastos / Daně a náklady: 12.300 €
Precio + gastos / Celková cena: 112.300 €

  • Notaría / notář: 1200 €
  • Registro / registrace: 600 €
  • Impuestos / daně: 10.000 €
  • Valoración / odhad: 500

Este es un cálculo orientativo no vinculante.  Tento příklad je pouze orientační!