Rezidence ve Španělsku

Spousta klientů, kteří se rozhodli investovat do nemovitosti ve Španělsku nějakým způsobem řeší, či řešit bude zdali se stát rezidentem ve Španělsku.

Španělsko jako součást EU dává právo občanům na volný pohyb. Toto právo bez další regulace je volně aplikovatelné po dobu 3 měsíců, pak by se občané jiných států, kteří se z jakéhokoli důvodu ve Španělsku rozhodnou zůstat, měli zaregistrovat u příslušných místních úřadů ( Policía de Extranjería ) a požádat o rezidenci resp. trvalý pobyt. O trvalý pobyt se žádá na cizinecké policii na základě žádosti o schůzku ( CITA PREVIA ), vyplnění požadovaných formulářů, úhrada správního poplatku a určitých kritérií, které žadatel musí splňovat a v druhé řadě správní orgán tuto žádost schválit.

Pokud se zaměříme na rezidenci daňovou, zde je komplexní otázka již složitější a je nutné každý případ posoudit individuálně.

Základní doporučení, kterým se řídíme vždy a ve všem, co děláme, a které opakujeme, je: pokud máte pochybnosti, obraťte se na odborníky. Základní pravidlo, se kterými ovšem můžete počítat již před konzultací, a která jsou v kompetenci jakéhokoli španělského finančního úřadu, je následující:
Délka pobytu – pokud pobýváte na španělském území více než 183 dní v roce za daňového rezidenta jste považován automaticky, nezávisle na tom, zda jste o povolení k trvalému pobytu požádali nebo ne!!

Často kladené otázky a odpovědi:

Jak mi finanční úřad prokáže, že jsem rezidentem Španělska?

Samozřejmě lze podstoupit důkazné řízení, ovšem právě jeho směr a tíha je na vás. Znamená to, že jste to vy, kdo musí španělskému finančnímu úřadu prokázat, že jste tady 183 dnů v roce nebyl ( zejména platby kreditní kartou, případně školní docházka dítěte pravidelné aktivity, lékaři ). Pokud např. Vaše nezletilé děti, kteří jsou na Vás ekonomicky závislí, ve Španělsku žijí, španělské úřady Vás budou automaticky za rezidenta považovat také.

Jaké daňové povinnosti plynou ze statutu Rezidenta ve Španělsku?

Pokud jste zaměstnáni ve Španělsku či jste se na tomto území rozhodli podnikat není co řešit. Ovšem v jiné situaci bude zcela jistě např. rentiér v Čechách, či podnikatel, který se zde rozhodne přesídlit a užívat středomořského stylu života. Pokud tento příkladný jedinec pobývá na území Španělska více než 183 dní v roce je povinnen zdaňit ve Španělsku veškeré své příjmy z jakékoliv země v které je ekonomicky aktvní. Tato osoba je automaticky povinna odevzdat ve Španělsku své daňové přiznání coby rezident pro daňové účely nezávisle na tom, zda u odpovídajícího úřadu požádal o úřední uznání rezidence či nikoliv. Toto daňové přiznání bude obsahovat všechny příjmy a výdaje (platy, výnosy kapitálu či příjmy z ekonomických aktivit, renty, atd., ať byly získány či vydány na španělském území či v jiné zemi.

Existuje samozřejmě úmluva o zabránění dvojího zdanění mezi ČR a Španělskem. Výše zmíněné neznamená, že daňový poplatníci platí za příjmy v zahraničí duplicitně. V těchto případech je pouze nutné požádat o výjimku z daně v zemi původu příjmů nebo o vrácení již zaplacených částek na dani.