Podnikání

Chystáte se podnikat ve Španělsku? Co by jste měli předem vědět.

Publikace Guide to business in Spain 2018 (Guía de negocios en España 2018) vyzdvihuje dobrou kondici španělské ekonomiky: Španělsko překonalo krizi, dnes je silnou rostoucí ekonomikou, jednou z nejotevřenějších na světě a 13. největším světovým investorem. Toto ekonomické prostředí dělá ze Španělska přívětivou destinaci pro zahraniční investice (11. nejvyhledávanější), což je vidět na meziročním nárůstu.

Španělsko se snaží v řadě oblastí zatraktivnit svou nabídku pro zahraniční firmy i investory.  Španělské království a na něj navazující iberoamerický prostor jsou bezpochyby významným trhem a aspirují, sportovně řečeno, k brzkému přečíslení anglicky mluvících trhů. Každý obchod s sebou přináší i právní aspekty, na jejichž podcenění mnohá firma doplatila. Španělsko je jiná kultura se vším všudy a místní zvyklosti v naše a očekávání španělských partnerů jsou často velmi rozdílné kategorie.

Španělsko je zemí s opravdu dlouhou zvykovou kulturou a nesnažte se ji změnit. Pokud chcete ve Španělsku něčeho dosáhnout při vyřizování formalit, neočekávejte, že bez znalosti španělštiny dosáhnete jakéhokoliv rozumného a cenově únosného výsledku.

Přesvědčení, že uspějete s tlumočníkem, je rovněž hodně optimistické. Překladatel stačí sice tlumočit Vaše požadavky, ale již nikoliv spolehlivě zastoupit při jednáních a vyřízení obchodních či podnikatelských záležitostí. Častokrát k nám proto přicházeli klienti, zoufalí, že nejde to či ono, že bombardují španělské úřady a požadovaný dokument ne a ne dostat. Ačkoliv je tazatel zvyklý ze své rodné země, kde neměl problém se zastupovat sám při podání jakýchkoliv žádostí na úřadech, které mu připadají naprosto a více než srozumitelné bohužel nemůže očekávat při jednání se Španělskými úřady, jelikož tyto pracují naprosto odlišným zpúsobem.

Nečekejte, že vám Španěl odpoví ihned, a v kontaktu s byrokracií si můžete být dokonce jisti, že co trvá v tuzemsku dny, znamená ve Španělsku týdny či měsíce. Jdete-li do byznysu se Španěly s tímto vědomím, ušetříte si mnohá zklamání.

Nenabízíme pouze překladatelský servis, pomůžeme Vám s legální normativou!

V čem Vám může pomoci naše kancelář:

Přijďte k nám zkonzultovat Vaše podnikání, poradíme Vám ekonomicko-organizačně zdali podnikat jako fyzická osoba samostaně výdělečně činná (autonomo) či společnost s ručením omezeným (socieda limitada nebo sucursal), tedy organizační složka neboli zastoupení zapsané v obchodním rejstříku.

Poradíme Vám ohledně legislativ a norem, licencí a můžeme Vás také zastupovat u příslušných úřadů.

Účetnictví (ASESORIA – GESTORIA)

Nabízíme Vám zpracování účetních úzavěrek a daňových přiznání a to jak ohledně podnikání, tak při nákupu a vlastních nemovitostí. Zpracujeme non-rezidenční daně..