Nákup nemovitosti

Vyhledáme pro vás nemovitost na míru vašim specifickým požadavkům.

Naše služby pro investory a zájemce o koupi nemovitosti ve Španělsku

Zprostředkujeme koupi a prodej nemovitostí ve Španělsku na pobřeží Costa Blanca.

Koupě nemovitosti ve Španělsku není nijak složitá záležitost, pokud se rozhodnete obrátit na profesionální realitní kancelář..

Naše kancelář nabízí globální služby, které pokrývají většinu potřeb zahraničních investorů ve Španělsku. Po letech praxe známe perfektně prostředí, ve kterém se pohybujeme, a disponujeme cennými profesními kontakty. V celé naší nabídce máme kdispozici více než 600 novostaveb avíce než 5000 dalších nemovitostí po celém Španělsku, rezidenčníchobjektů, pozemků, nákupních center v průmyslové zóně a hotelů. Naším posláním je poskytovat vysoce kvalitní poradenské, konzultační a marketingové služby a získatplnou spokojenost našich zákazníků; Naším cílem je překonat jejich očekávání, pokud jde o návratnost svých investic. Pro developery a prodávajících, hrajeme vedoucí roli v celém procesu správy majetku, počínaje studií pozemků, výběr nejvhodnějšího typu půdy, řízení městského plánování a poradenství při výběru stavební firmy a získávání finančních prostředků.

 • Výběr z široké nabídky nemovitostí
 • Poradenství a konzultace při výběru vhodné lokality pro koupi nemovitosti podle požadavků klienta.
 • Informujeme klienta o legislativních, daňových a investičních předpokladech koupě a užívání nemovitosti ve Španělsku.
 • Výběr vhodných nemovitostí podle požadavků klienta.
 • Zajištění osobní prohlídky vybraných nemovitostí.
 • Příprava podkladů ke kupované nemovitosti –např. výpis zkatastru, projektová dokumentace, provozní náklady atd.
 • Příprava smluvních dokumentů –rezervační smlouva, smlouva osmlouvě budoucí, kupní smlouva. Zajištění podpisu smluvních dokumentů a jejich následný vklad do katastru nemovitostí.
 • Zajištění překladů smluvních dokumentů.
 • Právní analýza smluvních dokumentů a podkladů k nemovitosti se zřetelem na zájmy klienta.
 • Poradenství při financování.
 • Zajištění bezpečného převodu kupní ceny – např. zřízení svěřeneckého účtu, bankovní převody, akreditivy, bankovní šeky atd.
 • Předání nemovitosti.
 • Přehlášení energií.
 • Asistenci při přihlášení klienta na relevantní úřady ainstituce.
 • Další asistenci a služby na základě dohody sklientem. V naší kanceláři se domluvíte španělsky, anglicky, polsky, rusky a česky.
 • Pokud se rozhodnete ke koupi nemovitosti, budeme Vás doprovázet od počátku až do konce celé realizace, aby vše proběhlo k Vaší spokojenosti. Zajistíme Vám ubytování a veškeré transfery, včetně odvozu z letiště v Alicante za symbolickou cenu či zdarma dle rozsahu koupě Vašich nemovitostí.

Realitní servis

Garantovat bezpečnost svěřených financí ve výkonu naší profese je pro nás zcela zásadní. Při zprostředkování prodeje zajišťujeme veškerý servis.  Osobně provádíme veškeré úkony jako prověření způsobilosti prodávající strany, stavitele či dalších prostředníků, kontolujeme každý dokument, který se bude podepisovat a který může případně ohrozit Vaše zájmy. Prověřujeme, že na nemovitosti neváznou žádné dluhy, břemena či závazky.
Jelikož bereme velmi vážně současnou právní normativu týkající se prevence praní špinavých peněz, a proto dřív, než začneme zastupovat nového klienta, získáváme od něj veškerou relevantní dokumentaci, nad rámec prosté nepříjemnosti či nezvyku muset poskytnout soukromé údaje finančního i profesního rázu, máme na zřeteli Vaší vlastní ochranu před hypotetickými soudními postihy a také striktní dodržování právních předpisů. Jsme zavázáni dodržováním mlčenlivosti, a proto také s veškerou Vaší dokumentací bude nakládáno odpovídajícím způsobem.