Daňe pro nerezidenty

Všechny fyzické osoby, které trvale na území Španělska nežijí ( nerezidenti ) a jsou majiteli nemovitostí ve Španělsku, jsou povinni platit nerezidenční daň z této nemovitosti. Tato daň se platí jednou ročně a to z katastrální hodnoty nemovitosti.

Pro výpočet a zhotovení této daně je třeba předložit následující dokumenty:
– kupní smouva či výpis z katastru ( Nota Simple )
– kopie pasu nebo OP
– NIE
– Recibo de Suma

Cena zhotovení daňového přiznání pro nerezidenty – 50 Eur

3% Záloha na daň při prodeji nemovitosti

V případě, že prodávající strana je fyzickou či právnickou osobou trvale nežijící na území Španělska ( nerezident ), finační úřad má zákonnou povinnost zálohovat ustanovenou procentualní částku z kupní ceny jako daň. Tato platba musí být provedena nejpozději měsíc po podepsání kupní smlouvy u notáře. Jednou z podmínek pro vrácení relevantní částky je to, aby měl daňový poplatník splněny všechny své daňové povinnosti ( roční daň z nemovitosti pro nerezidenty ).